Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Arslan Bulut, bugünkü yazısında 26 Mayis 2022'de yayınlanan bir kanun maddesine atıfta bulunarak "Yargıdan hırsız kaçırma kanunu" ifadesini kullandı. Bulut'un yazısında Ergenekon/Balyoz ve 15 Temmuz operasyonlarında al konulan şirketlere atanan kişilerin yaptıkları yanlışların yanlarına kar kalacağına işaret etti. İşte Arslan Bulut'un Yargıdan hırsız kaçırma kanunu başlıkla yazısı...

Önce aşağıdaki iki kanun maddesini sabırla okuyalım:

26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun"un 17'nci maddesiyle "Yönetim ve denetimi veya kayyımlık yetkisi Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atandığı banka/şirketleri ve ortaklık paylarını soruşturma, kovuşturma veya iflas ve tasfiye süresince yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar, görevlendirilenler veya atananlar tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenler ile 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasına göre malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla atananlar, görevlendirilenler veya atananlar tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenler ve bu kapsamda icra edilen iş ve işlemler hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37'nci maddesi uygulanır." hükmü getirildi.

Anılan kanunun 37'nci maddesi "15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz." diye başlıyor...

Böylece son değişiklikle, sadece darbecilere karşı işlem yapan kamu görevlileri değil ayrıca olağanüstü hâl kapsamında el konulan şirketleri yönetmek üzere TMSF tarafından görevlendirilen kayyumlar ve onların görevlendirdiği kişilerin hukukî, malî ve cezaî sorumlulukları da kaldırılmış oluyor.

***

Konu, Karar Gazetesi'nde manşetten verilmişti ama unutulup gitti...

Haberde şu bilgiler verilmişti:

 "15 Temmuz sürecinde darbecilere karşı alınan kararları uygulayan memurlara koruma sağlayan kanuna, 6 yıl sonra, bugünlerde haklarında çeşitli iddialar bulunan şirket kayyumları da eklendi. Seçim tartışmalarının ısındığı süreçte atılan adım dikkat çekti.

Gazeteci Metin Cihan da AK Partili Nurettin Canikli'nin üç holdinge yakınlarını atadığını, şirketlerin içinin boşaltıldığını yazmıştı.

Cihan, Canikli'nin Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde TMSF tarafından el konulan Akın Çorap şirketinin başına danışmanını atadığını ileri sürmüştü. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, eski adı Boydak Holding olan ve Erciyes Anadolu Holding adını alan şirkete CEO olarak atanan Ertunç Laçinel'in 20 milyon euro ile kayıplara karıştığını iddia etmişti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da 'TMSF'nin kayyumluk yaptığı şirket sayısı 682'dir. Yaklaşık 46 bin çalışanın olduğu, aktif büyüklükleri 70.3 milyar lira seviyesindeki bu şirketler nasıl yönetiliyor? Bu şirketlerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var.' açıklaması yapmıştı."

Erdoğan'a ABD'de; Allah seni başımızdan eksik etmesin! Erdoğan'a ABD'de; Allah seni başımızdan eksik etmesin!

***

Konuyu inceleyen Şevket Bülent Yahnici, "Kayyum denilen zat ne yapar da suç işler? Rüşvet alır, irtikap yapar, zimmet suçu işler... Kayyum koruması ne demektir?

Kayyumun rüşvet alması, irtikaba başvurması zimmetine FETÖ malını geçirmesi serbest midir? Daha durun neler göreceğiz?" diye yazdı.

Tabii, "Yolsuzluk, hırsızlık değildir" diye fetva verilebilen bir ülkede, "şirketlerin içini boşaltanlara koruma sağlayan kanun" çıkarılmasına şaşırmamak gerekiyor...

Tabii burada sadece suç işleyenleri kastediyoruz...

Karar gazetesinin haberi için yorum yapanlardan İzmirli, "Demek ki bu devranın döneceğine kendileri de inanmaya başladı. Alınan kararlar çıkarılan kanunlar nafile. Kim hukuksuz iş yaptıysa hesabını mahkemede verecek." dedi.