Milli Eğitim bünyesinde engelli ve özel eğitime muhtaç bireylerin,  devlet bünyesinde eğitim almalarını sağlayan kurumdur.

RAM, çocuğun özel alt sınıf, kaynaştırma sınıfı, mesleki eğitime (iş okulları, halk eğitim merkezleri) yönlendirilip veya yönlendirilmeyeceğine de karar verir.

Buraya kadar her şey güzel …..

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde  kurulan Rehabilitasyon Araştırma Merkezleri (RAM) bazı durumlarda çaresiz kalıyor….

Ülkemizde, engelli çocuklarımız için yapılan çalışmalar ne yazık ki, bir sisteme oturtulamadı. . Okullarda engelli ve eğitime uygun öğrenciler için, kaynaştırma sınıfları açılmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim, konusunda Rehabilitasyon Araştırma Merkezlerini  (RAM) yetkili kılmış.

Öyle ki,

Devlet Hastanesinden aldığınız sağlık raporu sonrasında, eğitim ve fizik tedavi alabilmeniz için mutlaka RAM’dan onay almanız gerekir.

Üniversite Hastaneleri,   Çocuk Nöroloji, Fizik Tedavi ve diğer bölümler den muayene ve tetkikler sonucunda aldığınız raporu RAM’a onaylattırmak zorundasınız.  

RAM,  çocuğunuzun eğitim veya fizik tedavi alıp almayacağının karar verir.

Eğitim, fizik tedavi veya kaynaştırma sınıfında, devletin engelli çocuklara sağladığı eğitimi RAM’ın kararından sonra alırsınız. Buraya gelene kadar çok uğraş verirsiniz.

Fakat

RAM çocuğunuz kaynaştırma sınıflarında eğitime uygun olduğuna karar verip, size uygun bir okul bulsa bile, okul sizin çocuğunuzun, engel durumuna göre sizi Kaynaştırma sınıfına uygun görmeyip okula almaya bilir.

RAM’ın okula müdahale etmeye yetkisi yok. Üniversite hastanelerinin verdiği raporları inceleme ve kabul etmeme yetkisi var. Aileler bu durum karşısında bakanlığa şikâyet dilekçesi vermekten öteye gidemiyorlar.  

Eğer sınıf öğretmenleri veya okul müdürleri çocukların eğitime uygun olmadığına karar verirlerse engelli çocuk kaynaştırma sınıfına gidemiyor.

Özellikle bu konuda okul yetkililerinin ve eğitimcilerin tekrar eğitim alması gerekmektedir. Öğretmenlerin ve idarecilerin Engelli çocuklar için daha fazla bilgiye ve eğitime ihtiyacı var. Sınıf ve okul düzeninin bozulmaması için kaynaştırma sınıflarına alınmayan engelli öğrenciler de var.

Bu sebepten dolayı eğitim alma hakkı elinden alınan engelli öğrenciler için farkındalık yaratmalıyız.  

Sizleri, aileleri ve çevremizde yaşayan tüm insanları bu konuda farkındalık yaratmaya davet ediyorum.

Dünyada engelli çocuklar için eğitim nasıl yapılıyor diye biraz araştırma yaptım. Bunları sizin ile paylaşmak istiyorum.

İNGİLTERE

İngiltere de, okullarda engelli öğrenci koordinatörlükleri var. Okulda engelliler öğrenciler için kendi alanlarından mezun pdr ve özel eğitmenler var. Engelli çocukların eğitim hayatlarında yaşayacakları tüm sorunları bu eğitimciler çözüyor. Aile, okul ve Engel birlikte aşılıyor.

İTALYA

İtalya da, engelli öğrenciler için kaynaştırma denilen sınıflar yok. Engelli ve engelsiz tüm çocuklar aynı sınıflarda eğitim alabiliyorlar.

KANADA

Engelli çocukların eğitimi normal okullarda özel sınıflarda yapılmaktadır. Engelli ve eğitim alabilecek çocuğu okula götürmek zorunludur.

ALMANYA

Almanya‘da hukuken ‘engelli öğrenci’ tanımı yok. Öğrenme, görme, duyma, konuşma zorluğu çeken, bedensel ve hareket etmeye bağlı gelişimi, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi zayıf öğrenciler için özel eğitim veriyor. Engelli öğrenci tanımı yerine  ‘özel pedagojik teşvike muhtaç öğrenci’ tanımı tercih ediliyor.

AMERİKA

0-21 yaş arasındaki tüm bireylerin, engelleri ne olursa olsun, devlet tarafından ücretsiz eğitilmelerini zorunlu kılmıştır.

Özel eğitim kapsamına alınan her öğrenci için, her öğretim yılı yenilenmek üzere, bir bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanır. Bu eğitime engelli çocukların katılması zorunludur.

Umarım bizim ülkemizde bir an evvel engelli çocuklarımızın eğitim eksikliklerini giderecek, sağlam ve çözüm odaklı bir sistem kurulur.